مطالعه زبان انگلیسی

روش های اصولی مطالعه زبان انگلیسی

روش های مطالعه زبان انگلیسی روش های اصولی مطالعه زبان انگلیسی و بکار بردن این روش ها از مهمترین نکات در یادگیری زبان انگلیسی می باشد. مطالعه زبان انگلیسی باید طبق استانداردها و چارچوب های مطالعه و یادگیری انجام شود. یادگیری زبان انگلیسی باید به نحوی باشد که شما از ز هر موقعتی برای گوش […]

آموزش زبان انگلیسی

نحوه مطالعه زبان انگلیسی کنکور

مطالعه زبان انگلیسی کنکور نحوه مطالعه زبان انگلیسی کنکور یکی از مهمترین نکات در کنکور است که باید به آن توجه کرد.همه ما می دانیم که مباحث درس زبان انگلیسی کنکور در مقایسه با سایر درس ها تا حد زیادی متفاوت هست . بنابراین نحوه برنامه ریزی خواندن آن نیز متفاوت خواهد بود. بنابراین می […]