معرفی و اهداف آموزشگاه کیهان – کاسپین

موفقیت های بزرگ یک روزه , بدون زحمت و اتفاقی بوجود نیامده است.

بلکه در پشت هر موفقیتی بزرگ انسان های بزرگ و اندیشه ای قابل احترام نهفته است,

که گذر ایام نه تنها از ارزش آن نکاسته است.

بلکه مانند سفالی گران بها با ارزش کمیاب و نشان از تلاش ها و پی گیری ها و زحمات چندین ساله و فرهنگ غنی گذشتگان دارد.

زبان انگلیسی بدون نام مهندس محسن معظمی در شهرستان گلپایگان بی معناست

و به نوعی می توان ایشان را پدر زبان انگلیسی در شهرستان گلپایگان نامید .

زیرا زحمات و ناملایمات و مشقات فراوان در طول بیش از دو دهه , ایشان و همکارانشان را از ادامه راهشان که خدمت به مردم فهیم گلپایگان بود.

ناامید نساخته و درخت تنومندی که ایشان و همکاران در بیش از دو دهه به مراقبت آن پرداخته اند اکنون به بار نشسته است

و ثمره آن تعداد کثیر دانش پژوهانی است.

که هر یک در گوشه از این دنیای بی کران علم و دانش مشغول کسب علم می باشند

و سفیران فرهنگ اصیل شهرستان گلپایگان هستند.

خرد و کلان و پیرو جوان زبان انگلیسی را با نام آموزشگاه ناهید در خاطرات خود ثبت و ظبط نموده اند.

نامی که نخبگان امروز گلپایگان با آن خاطرات شیرین دارند

و اکنون فرزندانشان در همان آموزشگاه ولی با نامی دیگر( شریف پارسیان ) (کیهان و کاسپین) خاطرات شیرین پدران و مادرانشان را دوباره مرور می کنند.

با یادگیری این گویش بین المللی در آینده پا جای پای پدران و مادران خود خواهند گذاشت

اکنون آن نهال دیروز (ناهید) به درختی تنومند نبدیل شده است

(موسسات کیهان و کاسپین) که می توان به توانمندی هایش افتخار کرد

و مردم شریف و فهیم گلپایگان لایق چنین مدیران و موسسان و دبیرانی هستند

که هر روز بهتر از دیروز و همگام با فنون و دانش روز دنیا , آماده ارایه کلیه خدمات آموزشی , پژوهشی , فرهنگی و علمی و اجرایی در زبان های خارجی انگلیسی و فرانسه هستند .

خانواده بزرگ کیهان و کاسپین افتخارشان این است

که پرچمداران بزرگ علوم پزشکی و مهندسان مطرح داخل و خارج کشور روزی الفبای انگلیسی را از زبان ما اموخته اند .

ما به این سرمایه های عظیم معنوی و علمی خود می بالیم و با تمام توان آماده خدمت به شما عزیزان می باشیم.