تاریخ خبر :

۱۳۹۹/۰۳/۱۳

آغاز بازگشایی موسسات آموزشی کیهان و کاسپین با رعایت پروتکل های بهداشتی توصیه شده از جانب ستاد مبارزه با کرونا